Odmena za zápis do registra partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora nie je spoplatnený, platené sú služby oprávnenej osoby. Tieto služby pozostávajú z registrácie a pravidelnej verifikácie zapísaných údajov, za správnosť ktorých nesie zodpovednosť oprávnená osoba, ktorá zároveň ručí za udelené pokuty v prípade uvedenia nepravdivých a neúplných údajov až do výšky 100 000,- eur.

Odmena našej advokátskej kancelárie pozostáva z dvoch zložiek nasledovne:

  1. Jednorazového poplatku za registráciu a prvotné overenie identifikácie konečných užívateľov výhod, vypracovanie verifikačného dokumentu a ďalších potrebných dokumentov;
  2. pravidelného mesačného poplatku za poskytovanie služieb oprávnenej osoby a sledovanie príslušnej legislatívy.

Výška celkových poplatkov závisí od veľkosti spoločnosti, komplikovanosti vlastníckej štruktúry a dostupnosti údajov. V jednoduchých prípadoch sa prvotné náklady budú pohybovať vo výške od 500,- eur, a v zložitejších prípadoch sa môžu dostať aj nad 1 000,- Eur. Mesačný poplatok za poskytovanie služieb oprávnenej osoby sa bude pohybovať od 69,- eur/mesiac.

Cenovú ponuka Vám zašleme po dodaní potrebných dokumentov z Vašej strany.

Naši partneri

  • lexcreditor
  • SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s. r. o.
  • BESLITE Group a.s.

Kontaktujte nás